Trong hành trình trả lại tên cho các liệt sỹ không chỉ có thân nhân, gia đình, đồng đội, mà còn có cả những người bạn thủa cắp sách tới trường đã tiễn các anh đi ngày ấy như câu chuyện “Tìm bạn về” của cựu học sinh Lớp G trường cấp 3 Chu Văn An (Hà Nội) niên khóa 1970-1973.

Các thành viên lớp G, trường Chu Văn An (Hà Nội) niên khóa 1970-1973 bàn bạc trao đổi sau khi tìm kiếm mộ liệt sỹ Đặng Trần Cảnh từ Rạch Giá (Kiên Giang) trở về.

Nhóm Tìm bạn về đến Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gò Quao tìm kiếm mộ liệt sỹ Đặng Trần Cảnh

Nhóm Tìm bạn về được ban quản lý nghĩa trang giúp đỡ tìm kiếm thông tin

Chú Trần Tường Huấn, cựu học sinh trường Chu Văn An bên một trong những nấm mộ liệt sỹ có thể là liệt sỹ Đặng Trần Cảnh

Chú Trần Tường Huấn và cô Hà Mùi thắp hương trước khi làm lễ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN


Những ngôi mộ chưa xác định được danh tính ghi dòng chữ 'Tên đồng chí gắn liền chiến công lịch sử' trên bia mộ

Tập thể lớp G trường Chu Văn An (Hà Nội) niên khóa 1970-1973

Nhóm 'Tìm bạn về' thành lập trong lần họp lớp năm 2016