[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc chính thức thứ năm, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 1Các đại biểu đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 2Các đại biểu đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 3Các đại biểu đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 4Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 5Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng thảo luận trước khi bước vào phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 6Các đại biểu trước khi bước vào phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 7Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 8 Các đại biểu đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 9 Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 10Các đại biểu đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 11 Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đến dự phiên họp sáng 30/1. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 12Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 13 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 14 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Ngày làm việc thứ năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 15 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục