[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan

Ngày 12/8 (tức 15/7 âm lịch), dù trời mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nhưng người dân Thủ đô vẫn đến chùa làm lễ Vu Lan, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 1Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Phúc Khánh cho dù trời mưa to. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 2Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Phúc Khánh cho dù trời mưa to. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 3Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Phúc Khánh cho dù trời mưa to. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 4Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Phúc Khánh. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 5Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Phúc Khánh cho dù trời mưa to. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 6Nhiều người không thể vào bên trong nên đứng ngoài vái vọng tại chùa Quán Sứ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 7Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Quán Sứ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 8Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Quán Sứ dù trời mưa to. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 9Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Quán Sứ dù trời mưa to. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 10Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Quán Sứ dù trời mưa to. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 11Thành tâm cầu khấn tại chùa Quán Sứ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
[Photo] Người dân Thủ đô đội mưa đến chùa làm lễ Vu Lan ảnh 12Hoá vàng sau khi làm lễ tại chùa Quán Sứ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục