[Photo] Quảng Trị phát triển những làng nghề truyền thống

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 50 làng có sản xuất ngành nghề tập trung, với trên 3.200 hộ gia đình, 6.800 lao động tham gia.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 50 làng sản xuất ngành nghề tập trung với 6.800 lao động tham gia.

Ngoài việc giải quyết việc làm, tạo ra thêm hàng hóa, của cải vật chất, cải thiện đời sống cho lao động nông thôn… Các làng nghề còn góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

[Photo] Quảng Trị phát triển những làng nghề truyền thống ảnh 1Nghề mây tre đan ở làng Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Quảng Trị phát triển những làng nghề truyền thống ảnh 2 Sản xuất bánh cuốn ở làng nghề truyền thống Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Quảng Trị phát triển những làng nghề truyền thống ảnh 3Nghề làm nón lá ở làng Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Quảng Trị phát triển những làng nghề truyền thống ảnh 4Nghề làm nón lá ở làng Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Quảng Trị phát triển những làng nghề truyền thống ảnh 5 Nghề mây tre đan ở làng Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục