[Photo] Thắp sáng huyện đảo Trường Sa bằng nguồn năng lượng sạch

Các đảo của huyện đảo Trường Sa đã được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm việc của quân, dân trên đảo, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo.
[Photo] Thắp sáng huyện đảo Trường Sa bằng nguồn năng lượng sạch ảnh 1Các tuabin tạo điện từ sức gió trên đảo Trường Sa. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)
[Photo] Thắp sáng huyện đảo Trường Sa bằng nguồn năng lượng sạch ảnh 2Pin năng lựơng mặt trời tại Nhà giàn DK1. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)
[Photo] Thắp sáng huyện đảo Trường Sa bằng nguồn năng lượng sạch ảnh 3Tại tất cả các đảo của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió,... phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm việc của quân, dân trên đảo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)
[Photo] Thắp sáng huyện đảo Trường Sa bằng nguồn năng lượng sạch ảnh 4Đảo Đá Lớn B được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)
[Photo] Thắp sáng huyện đảo Trường Sa bằng nguồn năng lượng sạch ảnh 5Hệ thống tuabin tạo điện từ sức gió trên đảo Trường Sa. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục