[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Sáng 2/3/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2021.
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 6Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 7Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 8Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 9Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 10Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 11Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 12Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 13Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 14Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 15Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 16Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 17Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 18Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 19Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ảnh 20Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục