[Photo] TNXP đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng TNXP đã đóng góp xứng đáng vào những chiến công, thành quả to lớn của dân tộc.
(TTXVN/Vietnam+)