[Photo] Trung Quoc thu nghiem kinh vien vong lon nhat the gioi hinh anh 1Kính viễn vọng FAST tại khu vực Bình Đường, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc ngày 24/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

[Photo] Trung Quoc thu nghiem kinh vien vong lon nhat the gioi hinh anh 2Kính thiên văn FAST có thể phát hiện những hành tinh nằm ẩn không thể quan sát bằng mắt thường. (Nguồn: THX/TTXVN)

[Photo] Trung Quoc thu nghiem kinh vien vong lon nhat the gioi hinh anh 3Đĩa thiên văn được tạo nên bởi 4.450 tấm pin. (Nguồn: THX/TTXVN)

[Photo] Trung Quoc thu nghiem kinh vien vong lon nhat the gioi hinh anh 4Đĩa thiên văn khổng lồ với kích thước 500 mét, bằng 30 sân bóng đá. (Nguồn: THX/TTXVN)