[Photo] TTXVN xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước

Quá trình hình thành và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam suốt 75 năm qua luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
(TTXVN/Vietnam+)