Quảng Ngãi: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT

Quảng Ngãi sẽ lập 55 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin ở 5 huyện miền núi Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ và điểm ở xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành.
Quảng Ngãi: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT ảnh 1Quảng Ngãi hiện còn 52 xã thuộc khu vực III có 30 dân tộc anh em cùng sinh sống. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định hỗ trợ các điểm đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025.

Quảng Ngãi sẽ thiết lập 55 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại 5 huyện miền núi Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ và điểm ở xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành.

Điểm ứng dụng công nghệ được thiết lập tại nhà văn hóa, trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã thuộc khu vực III, II, I theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Nghĩa Hành thực hiện các bước tiếp theo thực hiện thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025 theo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả.

[Quảng Ngãi phát động Phong trào Chuyển đổi Số năm 2003]

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh Quảng Ngãi có 61 xã thuộc 5 huyện miền núi và một số huyện đồng bằng với diện tích tự nhiên chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên của toàn tỉnh.

Theo kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 Quảng Ngãi hiện còn 6 xã khu vực I, 3 xã khu vực II và 52 xã khu vực III. Trong 5 huyện miền núi có 2 địa phương Trà Bồng và Sơn Tây vẫn là huyện nghèo. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi là địa bàn khó khăn, kinh tế chậm phát triển, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch về thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học-công nghệ và quảng bá sản phẩm địa phương; nâng cao khả năng ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo kết quả xếp hạng chuyển đổi số quốc gia - DTI năm 2022, Quảng Ngãi xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 34 bậc so với năm 2021.

Quảng Ngãi là tỉnh có tốc độ tăng hạng cao nhất trong cả nước. Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số mới đây, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về Chuyển đổi Số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục