Quang Ninh: Thuc hien quy trinh gioi thieu chuc danh Pho Chu tich HDND hinh anh 1Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ. (Nguồn: baoquangninh)

Ngày 18/11, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình 5 bước theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị để giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, được giới thiệu vào chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào tháng 6/2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh (tái cử); cùng ông Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên.

[Bà Trịnh Thị Minh Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh]

Ngày 7/9/2021, bà Trịnh Thị Minh Thanh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại Quyết định số 323-QĐNS/TW.

Để đảm bảo số lượng 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động chuyên trách theo quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã tiến hành quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 288-QĐ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bà Vi Ngọc Bích, sinh năm 1972, Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 1/2007, bà là Tỉnh ủy viên và từ tháng 12/2018 đến nay là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bà Vi Ngọc Bích từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Thị đoàn Móng Cái (nay là thành phố Móng Cái), Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hải Hà và Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)