Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng

Chiều 28/7/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
(TTXVN/Vietnam+)