Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng

Chiều 28/7/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 2Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 3Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 4Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 5Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 6Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 7Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 8Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 9Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 10Các đại biểu Quốc hội thực hiện việc bỏ phiếu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 11Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 12Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 13Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu về bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 14Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng ảnh 15Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục