Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh gửi lời chúc Tết cổ truyền Việt Nam

Trong thông điệp chúc Tết cổ truyền gửi người dân Việt Nam, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại Giao Anh Mark Field khẳng định ông đã chứng kiến những thay đổi và phát triển của mạnh mẽ của Việt Nam.

Trong thông điệp chúc Tết của mình gửi dân Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field khẳng định ông đã chứng kiến những thay đổi và phát triển của Việt Nam cũng như trong quan hệ giữa hai nước Anh và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Ông cho biết: “Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, tôi mong muốn được tôn vinh những mối quan hệ hợp tác đối tác trong nhiều lĩnh vực đặc biệt trong giáo dục, đối ngoại nhân dân, sáng tạo và đổi mới”./.

(Vietnam+)