Quyết định ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam

Thủ tướng quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, đồng thời tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam hằng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục