Rà soát và kiểm tra các hoạt động dịch vụ cầm đồ, đòi nợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương rà soát kỹ việc đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.
Rà soát và kiểm tra các hoạt động dịch vụ cầm đồ, đòi nợ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TH/Vietnam+)

Thực hiện chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen,” Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương rà soát kỹ việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thì trong trường hợp cần thiết, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Bộ cũng sẽ phối hợp với lực lượng công an trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ điều tra hình sự liên quan đến “tín dụng đen”; đồng thời phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương thực hiện việc cấp đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể là việc cấp đăng ký doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cấp đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

[Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với "tín dụng đen"]

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp.

Trên cơ sở các thông tin lưu giữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương có thể nắm bắt được tình hình đăng ký doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm; trong đó, bao gồm cả dịch vụ cầm đồ, đòi nợ trên phạm vi cả nước, cũng như trong từng địa bàn cụ thể.

Các thông tin nêu trên cũng được Bộ và cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương cung cấp, trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có yêu cầu.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi, doanh nghiệp có trách nhiệm công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc này giúp toàn bộ xã hội có thể thực hiện vai trò giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhảy cảm.

Theo danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật sửa đổi Luật Đầu tư năm 2016 thì kinh doanh dịch vụ cầm đồ và kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải công khai toàn bộ danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục