Saigon Co.op giữ vững bản chất ưu việt của mô hình kinh tế hợp tác xã

Saigon Co.op phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại hoạt động hiệu quả song song với phát triển thương mại điện tử; có chuỗi cung ứng logistics hiện đại; hoạt động quản trị từng bước thay đổi.
Saigon Co.op giữ vững bản chất ưu việt của mô hình kinh tế hợp tác xã ảnh 1Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cũng phải giữ cho được bản chất và nỗ lực duy trì vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đồng thời thể hiện được bản chất ưu việt của mô hình kinh tế hợp tác xã."

Đây là yêu cầu được ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức ngày 1/9.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Liên hiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ đã đề ra. Cụ thể, Saigon Co.op đã có 11/13 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt.

Đặc biệt, một chỉ tiêu khá ấn tượng là từ năm 2016, Saigon Co.op đã ra mắt cửa hàng tiện ích đầu tiên và năm 2017 đã ra mắt trang thương mại điện tử, góp phần làm đa dạng sản phẩm cung cấp cho người dân.

Mặt khác, Đảng bộ Liên hiệp đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới."

Về định hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Đảng bộ Liên hiệp cần đề ra những giải pháp cụ thể để phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Liên hiệp cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh, nhất là công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể cấp ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Liên hiệp cũng như các Hợp tác xã thành viên để tạo thành một khối thống nhất, đưa Saigon Co.op phát triển.

[TP.HCM: Các nhà bán lẻ chủ động trữ hàng ứng phó với dịch COVID-19]

Đồng thời, Đảng bộ Liên hiệp cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy để phù hợp với đặc thù của loại hình tổ chức Đảng trong Liên hiệp, cũng như đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Thành Phong lưu ý Đảng bộ Liên hiệp cần tập trung phát triển đảng viên mới để tạo thêm nguồn sinh lực cho Đảng bộ; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy kịp thời phát hiện những hạn chế, vi phạm để khắc phục, sửa chữa.

Ngoài ra, Đảng bộ Liên hiệp tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trực thuộc gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thỏa ước lao động, tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Liên hiệp đã lãnh đạo hiệu quả hoạt động kinh doanh, bình quân mỗi năm phát triển thêm 116 điểm bán và đến nay xây dựng được hệ thống 849 điểm bán tại 43 tỉnh, thành phố; thu hút khách hàng đến mua sắm đạt 350.000 lượt/ngày, tăng 26% so với đầu nhiệm kỳ.

Saigon Co.op giữ vững bản chất ưu việt của mô hình kinh tế hợp tác xã ảnh 2Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op trình bày báo cáo tại Đại hội. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Doanh thu bình quân hàng năm của Saigon Co.op tăng 8,2% và chiếm 34% thị phần doanh thu bán lẻ của cả nước. Đảng bộ Liên hiệp tập trung lãnh đạo phát huy hơn nữa vai trò của Saigon Co.op trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất là trong công tác bình ổn thị trường, điều tiết giá cả, giữ vững ổn định xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đến nay toàn Đảng bộ có 2 đảng bộ và 80 chi bộ cơ sở với 1.160 đảng viên, trong đó đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ là 446 người, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ Liên hiệp chú trọng triển khai; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Liên hiệp đặt mục tiêu xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, giữ vững bản chất hợp tác xã, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đẩy mạnh hợp tác, khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội theo đúng luật định và giữ vai trò chi phối của Liên hiệp để tiếp tục xây dựng, phát triển và giữ vững Saigon Co.op là nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

Saigon Co.op phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại hoạt động hiệu quả song song với phát triển thương mại điện tử; có chuỗi cung ứng logistics hiện đại; hoạt động quản trị từng bước thay đổi gắn liền với công nghệ hóa, điện toán hóa; tích cực phát triển nguồn nhân lực...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 19 thành viên, đồng thời bầu 3 người tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI. Vị trí Bí thư Đảng ủy sẽ kiện toàn trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục