Sẽ sửa đổi Luật Thuế TNDN theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế

Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ tập trung giải quyết 4 nhóm chính sách lớn, trong đó sẽ mở rộng cơ sở thuế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và phù hợp thông lệ quốc tế.
Sẽ sửa đổi Luật Thuế TNDN theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế ảnh 1Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm giải quyết những vấn đề bất cập, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. (Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm góp phần tạo điều kiện thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 và đến nay đã qua 2 lần sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu quản lý thuế trong từng giai đoạn.  

Bộ Tài chính cho biết nhằm cải cách hệ thống chính sách thuế đến năm 2030, dự thảo Luật Thuế sẽ tập trung giải quyết 4 nhóm chính sách lớn. Thứ nhất là mở rộng cơ sở thuế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và phù hợp thông lệ quốc tế thông qua việc điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát chính sách miễn, giảm thuế.

Thứ hai là sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề bất cập, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Thứ ba, các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thứ tư, các nội dung sửa đổi, bổ sung mới đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển.

Về tiến độ, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, Chính phủ lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế (sửa đổi), trình Ủy ban thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội thông qua đề nghị bổ sung dự án Luật thuế (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024).

Kế tiếp, Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thuế (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2024); Chính phủ trình Quốc hội thông qua dự án Luật tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2025).

(Vietanm+)

Tin cùng chuyên mục