Sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức với dân cư, bảo hiểm

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước do Bộ Nội vụ xây dựng quản lý gần 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ của 96 bộ, ngành, địa phương trên cả nước.
Sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức với dân cư, bảo hiểm ảnh 1Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. (Nguồn: Moha.gov.vn)

Bộ Nội vụ đặt mục tiêu sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước và triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu này với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác trong năm 2023.

Đây là nội dung được đưa ra tại Quyết định số 84/QĐ-BNV về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 do Bộ Nội vụ vừa ban hành.

Trước đó, ngày 29/12/2022, Bộ Nội vụ đã chính thức khai trương và đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước dự kiến quản lý xấp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành xong các giai đoạn thiết kế, xây dựng phần mềm, lắp đặt thiết bị hạ tầng, cài đặt hệ thống, đào tạo và triển khai trên phạm vi toàn quốc (96 bộ, ngành, địa phương). Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp triển khai thí điểm tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bến Tre để làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, danh mục dữ liệu dùng chung và biểu mẫu.

Sau khi tiến hành đào tạo, tập huấn trên toàn quốc, đến thời điểm tháng 12/2022 hệ thống đã tích hợp, đồng bộ được dữ liệu của 35 bộ, ngành, địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các bộ, ngành, địa phương còn lại cũng như đồng bộ bổ sung, làm giàu dữ liệu để đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ, công chức, viên chức được đầy đủ, cập nhật theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống.”

Ngoài mục tiêu về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2023 còn đưa ra 18 mục tiêu cụ thể khác tập trung vào nâng cấp cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của ngành…

[Sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ]

Một số chỉ tiêu cụ thể như: Ít nhất 80% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến phát sinh trực tuyến và 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến; 100% hệ thống thông tin sử dụng dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức; đảm bảo 100% các thông tin tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương không sử dụng báo cáo giấy (trừ báo cáo mật) được tổng hợp trực tuyến qua trục liên thông dữ liệu cấp bộ thông qua việc cấp tài khoản trong hệ thống của Bộ Nội vụ, sẵn sàng tích hợp vào hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành.

Để hoàn thành được các mục tiêu cụ thể, kế hoạch cũng đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về nhận thức số; hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng, dữ liệu số; nhân lực số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục