‘Siết’ quản lý các dự án cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở, kịp thời có biện pháp xử lý các trường hợp chưa tuân thủ.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị cũng như xử lý các trường hợp chưa tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, quản lý dự án.

Trước đó, ngày 8/4/2022, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở, theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết đến nay, bộ này đã nhận được báo cáo của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, một số báo cáo vẫn chưa nêu rõ việc quy định cụ thể trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người dân tự xây dựng nhà ở, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị hoặc xử lý các trường hợp chưa tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, quản lý dự án.

[Hoàn thiện đề án xây ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội trong tháng 10/2022]

Ngoài ra, có 5 tỉnh, thành phố báo cáo trên địa bàn chưa áp dụng quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị cho phép người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, bao gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Đồng Tháp, An Giang.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát đảm bảo các dự án tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị; kịp thời có biện pháp xử lý các trường hợp chưa tuân thủ đúng, đủ quy định pháp luật.

Trường hợp chưa hoàn thành việc tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện tại các dự án đã có quyết định cho phép người dân tự xây dựng nhà ở, Bộ xây dựng đề nghị các địa phương hoàn thành và gửi báo cáo về bộ trước ngày 30/10/2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục