Loài côn trùng này là một cá thể bọ que và có tên khoa học là Phryganistria chinensis Zhao. (Nguồn: THX)
Nó được đặt theo tên người phát hiện ra nó, nhà nghiên cứu Zhao Li.(Nguồn: THX)
Con Phryganistria chinensis Zhao trên dài 62,4cm, dài hơn 5,7 cm so với loài sống ở Malaysia được phát hiện ra hồi năm 2008. (Nguồn: THX)
Ông Zhao đã phát hiện ra loài côn trùng trên ở một vùng núi có độ cao khoảng 1.200m so với mặt nước biển tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. (Nguồn: THX)