Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây, phát triển đất nước

Tám diễn đàn với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước” diễn ra chiều 12/12 nằm trong chương trình Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc lần thứ 2 năm 2015.
Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây, phát triển đất nước ảnh 1Diễn đàn “Công nhân trẻ Việt Nam lao động, sáng tạo, xây dựng đất nước.” (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chiều 12/12, trong chương trình Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc lần thứ 2 năm 2015, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức tám diễn đàn với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước” với mục tiêu thể hiện lòng quyết tâm của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.


Phát huy vai trò nhà khoa học trẻ trong phát triển khoa học công nghệ

Tại diễn đàn "Phát triển khoa học, công nghệ trong thời kỳ hội nhập quốc tế" của trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ tài năng, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách, đặc điểm, vai trò và sự đóng góp của cán Bộ khoa học, trí thức tài năng trẻ Việt Nam; tổng hợp các ý kiến đóng góp, hiến kế của cán Bộ khoa học, trí thức tài năng trẻ cho việc phát triển nền khoa học, công nghệ Việt Nam; thảo luận, đề xuất các phong trào, mô hình, giải pháp của tổ chức Đoàn trong việc quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường phát huy cán Bộ khoa học, trí thức tài năng trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, các đoàn thể xây dựng chủ trương, chính sách, cơ chế tạo điều kiện để cán Bộ khoa học, trí thức tài năng trẻ cống hiến, kiến thiết nước nhà.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân cho biết khoa học công nghệ Việt Nam đang trước thời cơ cũng như thách thức lớn khi Việt Nam đặt mục tiêu sớm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cơ hội lớn vì Việt Nam có cơ hội tiếp cận với trình độ, tiến Bộ khoa học công nghệ của thế giới nhưng cũng gặp không ít thách thức lớn khi Việt Nam dần phải xóa bỏ các hàng rào thương mại, hàng hóa của chúng ta phải cạnh tranh, con người Việt Nam cũng phải đua tranh với nhân lực quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh vai trò to lớn, động lực của các nhà khoa học trẻ, tài năng trong phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cho biết Chính phủ, trong đó có Bộ Khoa học Công nghệ hiện đang tập trung đổi mới cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng đòi hỏi trước tình hình mới, đặc biệt đẩy mạnh trọng dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ có tài năng phát huy năng lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 4,2 triệu người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có hơn 24.000 tiến sỹ, 101.000 thạc sỹ. Số người trực tiếp làm công tác nghiên cứu và phát triển là trên 62.000 người.

Bên cạnh đó, còn có hơn 100.000 du học sinh, 300.000 trí thức kiều bào ở nước ngoài. Đây là lực lượng tiềm năng, được đào tạo bài bản và được rèn luyện trong môi trường nghiên cứu khoa học và công nghệ trình độ cao.

Các nhà khoa học của Việt Nam đã và đang có những đóng góp, tác động thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ của nước ta hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong xu thế hội nhập kinh tế, quốc tế và sự phát triển kinh tế tri thức trên thế giới.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp tập trung vào những nội dung chính như chính sách sử dụng và trọng dụng cán Bộ khoa học công nghệ hiệu quả để phát huy năng lực của nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong nước và thu hút, trọng dụng cán Bộ khoa học giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài về làm việc cho các cơ sở khoa học công nghệ.

Để thu hút, trọng dụng và phát huy tài nguyên trí tuệ trong đội ngũ các nhà khoa học trẻ, Việt Nam cần triển khai đồng Bộ các giải pháp đầu tư tài chính, hạ tầng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực cùng với một cơ chế pháp lý thông thoáng, khả thi và có hiệu lực thực sự.


Tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong Diễn đàn "Tài năng Doanh nhân trẻ Việt Nam đổi mới sáng tạo - Chung tay dựng xây đất nước," các đại biểu đã tập trung trao đổi những nội dung chính như những rào cản đối với doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm khởi nghiệp và những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; những kiến nghị về mặt chính sách đối với Nhà nước về hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Từ đó, các đại biểu bàn thảo, đưa ra những giải pháp mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nói riêng và trong sự phát triển kinh tế nói chung của đất nước.

Việt Nam hiện có hơn 10.000 doanh nhân trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Doanh nhân trẻ đã thể hiện trách nhiệm trước công cuộc đổi mới của đất nước, tham gia ngày càng đông đảo vào các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội.

Tham luận tại diễn đàn, doanh nhân trẻ Đặng Xuân Huy (Đồng Tháp) đánh giá trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước, những người trẻ trên mọi miền đất nước nhận thấy được giá trị nguồn lực trẻ của mình, chủ động mạnh mẽ, nhìn thấy cơ hội trong thách thức, tạo chuyển biến thành động lực cho bản thân phát triển, sẵn sàng cho hội nhập.

Doanh nhân trẻ Đặng Xuân Huy cho rằng lực lượng thanh niên khởi nghiệp, các doanh nhân trẻ Việt Nam hiện nay là lực lượng hùng hậu, nếu có sự quan tâm tốt hơn từ chính quyền thì chính đây là động lực để phát triển trở thành doanh nghiệp lớn bền vững cho nền kinh tế của quốc gia trong tương lai và lớn mạnh ra vươn tầm hội nhập quốc tế.


Phát huy sức trẻ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Tại diễn đàn "Tài năng trẻ lực lượng vũ trang nhân dân chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước," các đại biểu đã đánh giá bức tranh tổng quát về tình hình tài năng trẻ và công tác tài năng trẻ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân hiện nay; làm rõ hơn vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong môi trường đặc thù của lực lượng vũ trang; từ đó, tìm giải pháp tạo điều kiện để tuổi trẻ của lực lượng vũ trang nhân dân cống hiến tài năng và sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tuổi trẻ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã nhận thức rất rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tự trau dồi, rèn luyện để có thể cống hiến nhiều hơn khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành tích và những chiến công của các tài năng trẻ lực lượng vũ trang đã và đang khẳng định tính đúng đắn của chiến lược phát triển thanh niên của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, góp phần nâng cao năng lực công tác, chiến đấu phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Diễn đàn “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước” còn có các nội dung như học sinh, sinh viên trẻ tài năng với diễn đàn "Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để dựng xây đất nước;" cán Bộ, công chức trẻ tài năng với diễn đàn "Để xứng đáng là công Bộc của dân;" vận động viên, nghệ sỹ trẻ tài năng với diễn đàn "Sáng tạo vì bản sắc Việt;" công nhân trẻ tài năng với diễn đàn "Lao động, sáng tạo dựng xây đất nước;" nông dân trẻ tài năng với diễn đàn "Nông dân trẻ tài năng chung tay xây dựng nông thôn mới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục