Tăng cường tri thức trẻ tình nguyện đến các khu kinh tế-quốc phòng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng” đến hết năm 2030.
Tăng cường tri thức trẻ tình nguyện đến các khu kinh tế-quốc phòng ảnh 1Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng” đến hết năm 2030.

Quyết định quy định 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng; thực hiện trong 5 đợt (thời gian thực hiện mỗi đợt là 24 tháng). Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, trong thời gian công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được hưởng chế độ, chính sách như viên chức quốc phòng có cùng trình độ và đang công tác cùng địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng giai đoạn 2010-2020.”

Theo quy định tại Quyết định 174, trong thời gian công tác, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được Đoàn kinh tế quốc phòng ký hợp đồng theo quy định, được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt hằng tháng theo hệ số lương khởi điểm tương đương như đối với công nhân viên quốc phòng đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công tác trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng và các khoản phụ cấp khác như phụ cấp quốc phòng an ninh, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, hỗ trợ tiền ăn, tiền điện nước sinh hoạt và quần áo… theo chế độ hiện hành.

[Tăng cường trí thức trẻ công tác tại các khu kinh tế quốc phòng]

Đồng thời, được tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; được trang bị phương tiện làm việc theo quy định như đối với cán bộ, công nhân viên quốc phòng; được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi ngành nghề hiện hành như đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước cùng nghề công tác cùng địa bàn; được thanh toán tiền công tác phí theo chế độ khoán công tác phí đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian tham gia dự án, được miễn nghĩa vụ quân sự khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (từ 24 tháng trở lên) và đã tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản, được hưởng các chế độ ưu đãi khác do đơn vị quản lý, địa phương và các bộ, ngành quy định…

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (24 tháng), lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng” được thực hiện từ năm 2010 với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu kinh tế quốc phòng.

Nhiệm vụ của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện là tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế-xã hội; tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục; tổ chức mở lớp tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xóa mù chữ phổ cập giáo dục; tham gia thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới và đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương; tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục