Tập đoàn Than-Khoáng sản thông tin làm rõ số liệu kiểm toán tài chính

Lý giải về công nợ báo chí nêu, TKV cho biết đó là công nợ chưa đến hạn thanh toán theo quy định tại Hợp đồng mua bán giữa TKV và khách hàng; năm 2021-2022, TKV không phát sinh nợ phải thu quá hạn.
Tập đoàn Than-Khoáng sản thông tin làm rõ số liệu kiểm toán tài chính ảnh 1Xe chuyên dụng trọng tải lớn được sử dụng tại khu khai thác mỏ than. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có thông tin chính thức làm rõ về các số liệu công bố của Kiểm toán Nhà nước tại kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và sáu tháng năm 2022 của tập đoàn.

TKV nêu rõ: Một số cơ quan truyền thông đã trích dẫn các số liệu từ các nguồn thông tin được công bố công khai từ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, tuy nhiên, việc phân tích số liệu tài chính và đưa ra các nhận định, đánh giá mang tính chủ quan, chưa được đối chiếu với quy định pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính.

Do đó, cần có sự xem xét, đối chiếu một cách khách quan để có sự nhìn nhận đúng đắn, chính xác đối với kết quả cũng như các số liệu được kiểm toán công bố.

Theo TKV, bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần có nguồn vốn để phục vụ đầu tư phát triển sản xuất và đảm bảo nhu cầu chi tiêu thường xuyên gồm: tiền mua nguyên nhiên vật liệu, trả lương cho cán bộ công nhân viên, trả lãi vay ngân hàng, nộp thuế, phí…

Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, các doanh nghiệp đều phải huy động nguồn vốn từ bên ngoài thông qua các hình thức vay tín dụng, phát hành trái phiếu, xã hội hoá…

Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước như TKV, pháp luật có quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp về việc huy động vốn, đồng thời nêu rõ hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu.

"Theo báo cáo tài chính của tập đoàn đã được công bố, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2021 là 1,6 lần, giảm 0,37 lần so với năm 2020 (1,97 lần) và thấp hơn nhiều so với mức trần quy định của Nhà nước (3 lần). Không chỉ năm 2021 và sáu tháng năm 2022, trong tất cả các năm TKV đều đảm bảo quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước," TKV thông tin.

Về vấn đề bảo toàn vốn nhà nước, căn cứ quy định pháp luật về bảo toàn vốn nhà nước, Điều 22 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP quy định phương pháp đánh giá mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp. Theo đó, sau khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không phát sinh lỗ hoặc có lãi, doanh nghiệp bảo toàn vốn.

TKV cho biết báo cáo tài chính của TKV qua các năm đều có lãi (từ khi thành lập chưa có phát sinh lỗ, thể hiện trên báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán độc lập hàng năm và được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước kiểm tra, giám sát, do đó TKV đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư.

[Thủ tướng đồng ý cho Chủ tịch Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn từ chức]

Lý giải về các khoản công nợ báo chí nêu, TKV cho biết đó là công nợ chưa đến hạn thanh toán theo quy định tại Hợp đồng mua bán giữa TKV và khách hàng. Trong năm 2021 và 2022, TKV không phát sinh nợ phải thu quá hạn.

TKV khẳng định: Việc quản lý công nợ, TKV thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý công nợ của tập đoàn. TKV không phát sinh nợ quá hạn đối với ngân sách nhà nước, các khoản vay ngân hàng cũng như các khoản công nợ phải trả khác.

Làm rõ về khả năng trả nợ, TKV cho biết nguồn tiền trả nợ là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, khấu hao máy móc thiết bị (đầu tư từ nguồn vốn vay) chứ không phải từ lợi nhuận.

Kết quả tổng số doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 toàn tập đoàn đạt 138.813 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm và bằng 104,8% so với năm 2020 (132.415 tỷ đồng).

Tổng doanh thu trên tổng nợ là 1,86 lần. Lợi nhuận được ghi nhận trên báo cáo tài chính của TKV đã tính đầy đủ các khoản chi trả cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm cả tiền gốc, lãi vay đến hạn.

TKV không có phát sinh nợ quá hạn với các bên cho vay (có thể kiểm chứng qua cổng thông tin tín dụng CIC). Hệ số khả năng thanh toán nợ đến đến hạn của tập đoàn năm 2021 là 0,97 lần; tăng 0,07 lần so với năm 2020 (0,9 lần), đảm bảo tính thanh khoản của toàn tập đoàn.

Năm 2022 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xung đột giữa Nga và Ukraine, bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của tập đoàn... Công nhân, cán bộ TKV đã đoàn kết, phát huy truyền thống "kỷ luật và đồng tâm," vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn Than-Khoáng sản thông tin làm rõ số liệu kiểm toán tài chính ảnh 2Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Trên cơ sở các số liệu sản xuất kinh doanh thực tế, kết quả năm 2022 được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay của Tập đoàn. Sản xuất kinh doanh tăng trưởng, với doanh thu đạt cao nhất từ khi thành lập. Lợi nhuận, nộp ngân sách vượt kế hoạch giao.

Cung cấp đủ và kịp thời than cho sản xuất điện và phân bón, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong khi giá than thế giới đang ở mức rất cao. Đời sống về vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện rõ rệt.

Năm 2022, kết quả doanh thu toàn tập đoàn đạt 165,9 nghìn tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, bằng 119% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước đạt 21,35 nghìn tỷ đồng, tăng 3,45 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Lợi nhuận toàn tập đoàn dự kiến đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với kế hoạch.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn tập đoàn là 1,58 lần, giảm 0,02 lần so với đầu năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) toàn tập đoàn là 17,2%, tăng 7% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) toàn tập đoàn là 6,5%, tăng 3% so với năm 2021.

Tập đoàn và các công ty thành viên đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh; đảm bảo việc làm, tiền lương thu nhập cho trên 95.000 người lao động với tiền lương bình quân 16,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 121,5% kế hoạch và bằng 113,5% thực hiện năm 2021.

Năm 2023, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 168,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2022; giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn tập đoàn đạt 9.006 tỷ đồng, nộp ngân sách 20,4 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận toàn tập đoàn đạt 5.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục