Hoa và lá của loài Aristolochia xuanlienensis mới được phát hiện. (Ảnh: Duy Hưng/Vietnam+)

Các nhà khoa học Việt Nam vừa phát hiện một loài thực vật mới chưa từng được ghi nhận trên thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa.

Loài thực vật mới này có tên khoa học là Aristolochia xuanlienensis thuộc họ Nam mộc hương (Aristolochiaceae), được đặt tên theo địa điểm thu mẫu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 8/10, các cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết trong quá trình khảo sát đa dạng sinh học của Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, các nhà khoa học phát hiện loài thực vật có nhiều đặc điểm hình thái sai khác so với các loài thực vật đã từng được chứng kiến.

Nghi ngờ là loài mới, các nhà khoa học Việt Nam phối hợp với chuyên gia người Trung Quốc tiến hành phân tích, so sánh mẫu lá, hoa, quả, hạt của loài này thì nhận thấy có sự sai khác về đặc điểm hình dạng, kích thước với các loài thực vật từng được ghi nhận trên thế giới.

Hiện các mẫu chuẩn của loài này được lưu giữ tại Phòng tiêu bản thực vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam , kèm theo mẫu cho nghiên cứu sinh học phân tử.

Cùng với việc phát hiện loài thực vật mới, các nhà khoa học đã phát hiện 3 loài thực vật chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam gồm Lữ đằng đứng Lindernia megaphylla P.C, Thủy thảo trắng Kailarsenia lineata R.Br và Song quả lá bắc tím Didymocarpus pupureobracteatus Smith.

Việc phát hiện loài thực vật mới có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung tính đa dạng sinh học của Việt Nam và trên thế giới./.