Thanh niên Thủ đô xung kích trong dịp cao điểm bóc tách F0

18 ngàn đoàn viên, thanh niên Thủ đô từ các quận, huyện, xã, phường đã tăng cường xung kích tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.
Minh Sơn (Vietnam+)