Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Đại học Điện lực

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp và dân dụng năm 2013 thì thấy có 140 sinh viên trúng tuyển dưới điểm chuẩn của trường.

Ngày 30/9, thông tin từ Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đơn vị này vừa ra thông báo kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực.

Hồ sơ tài liệu thu thập được cùng kết quả kiểm tra, rà soát ngẫu nhiên cho thấy, trường đã có một số thiếu sót, sai phạm trong quá trình tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý cấp phát văn bằng trình độ đại học đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014.

Tuyển sinh dưới điểm chuẩn, sai đối tượng, sửa điểm bài thi

Thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đơn thư, báo chí phản ánh về việc "hàng trăm sinh viên Trường Đại học Điện lực bị nghi nâng điểm," "sinh viên có điểm đầu vào dưới điểm trúng tuyển nhưng vẫn được theo học và xét tốt nghiệp"…

Kết quả làm việc của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, Trường Đại học Điện lực năm 2013 đã tuyển sinh số sinh viên chính quy vượt chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo là 43,4%; năm 2014 vượt chỉ tiêu thông báo là 12,2%.

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp và dân dụng năm 2013 thì thấy có 140 sinh viên trúng tuyển dưới điểm chuẩn của trường, trong đó có 47 sinh viên được ghi chú là đạng đào tạo theo nhu cầu xã hội, 7 sinh viên không có dữ liệu điểm xét tuyển.

Trường cũng vi phạm quy định tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất, sinh viên chuyển trường không cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học.

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 đặt lớp tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục Đại học.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, các thành viên thuộc Hội đồng tuyển sinh năm 2013, 2014; Trường Phòng Đào tạo và Phó Trưởng Phòng đào tạo phụ trách mảng tuyển sinh năm 2013, 2014 và là người tham mưu việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường.

Quy định đào tạo của Trường ban hành theo Quyết định số 577/QĐ-DHĐL-ĐT ngày 11/9/2009 về sinh viên học dự thính là trái với Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

[Kỷ luật 7 đảng viên công an Hòa Bình có con được nâng điểm thi sai]

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần không quy định rõ địa điểm chấm thi tự luận.

Bên cạnh đó, có sự mất cân đối trong phân công giờ giảng giữa các giảng viên trong Khoa Công nghệ-Tự động hóa, giảng viên có số giờ cao nhất gấp 5 lần giảng viên có số giờ thấp nhất trong năm.

Một số giảng viên có số giờ giảng trong năm vượt mức giờ chuẩn cho giảng viên theo quy định.

Trước học kỳ 2 năm học 2017-2018, trường không chấm thi tập trung, cán bộ chấm thi nhận túi bài đã rọc phách từ giáo vụ khoa, bộ môn và đưa về chấm.

Từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 Trường tổ chức chấm chung do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào được phòng chấm thi. Có nhiều bài thi được nâng điểm hoặc sửa điểm, đánh dấu bài.

Quy chế công tác in ấn, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường ban hành theo Quyết định số 951/QĐ-ĐHĐL ngày 8/9/2015 chưa được bổ sung, sửa đổi theo Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung hoc phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mẫu phôi văn bằng chưa đúng quy định. Sổ gốc cấp phát văn bằng và số vào sổ gốc chưa đúng quy định.

Việc ghi chép, sửa chữa trong sổ gốc văn bằng cũng chưa đúng quy định.

Trường cũng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục hủy bỏ phôi văn bằng theo quy định; chưa thực hiện công bố công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của trường.

Cần kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm

Từ những thiếu sót, sai phạm trên, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Điện lực có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Cụ thể, Trường phải rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của trường: Quy định về đào tạo; về ra đề, coi chấm thi; Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ… theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường cần rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên đại hoc chính quy năm 2013 và 2014 ở tất cả các ngành đào tạo của trường, lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, danh sách sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách sinh viên chuyển trường được Trường tiếp nhận không đúng quy định; đánh giá tình trạng hiện tại (còn học, đã tốt nghiệp) của sinh viên trong các danh sách trên, đề xuất phương án xử lý.

Đối với trường hợp không đúng quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định và gửi về Vụ Giáo dục Đại học và Thanh tra Bộ trước ngày 30/11/2019.

Bên cạnh đó, Trường phải rà soát, đánh giá quá trình đào tạo và kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm, xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định của Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, gửi về Vụ Giáo dục Đại học và Thanh tra Bộ trước ngày 30/11/2019.

Trường Đại học Điện lực phải thực hiện in, quản lý phôi văn bằng theo đúng quy định, đặc biệt là mẫu phôi văn bằng, sổ gốc cấp phát văn bằng; công bố công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của trường.

Đồng thời, Trường phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nêu trên, báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ trước ngày 30/11.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp trong việc quản lý các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ, trước mắt tập trung chỉ đạo Trường Đại học Điện lực xử lý dứt điểm những thiếu sót, sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học chính quy đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ có liên quan đến thiếu sót, sai phạm… và kiện toàn tổ chức của Trường Đại học Điện lực theo quy định của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, hướng dẫn Trường Đại học Điện lực rà soát và xử lý dứt điểm đối với những sinh viên trúng tuyển đại học chính quy năm 2013, 2014 của trường dưới điểm chuẩn, sai đối tượng, chuyển trường không đúng quy định; giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì, hướng dẫn Trường Đại học Điện lực thực hiện in, quản lý, sử dụng phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Trường theo đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục