Thanh tra việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sách giáo khoa lớp 1 mới (Ảnh: PM/Vietnam+)
Sách giáo khoa lớp 1 mới (Ảnh: PM/Vietnam+)

Trước phản ánh của phụ huynh về việc nhiều trường học đưa tài liệu tham khảo vào danh mục sách giáo khoa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ yêu cầu giám đốc các sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2020-2021.

[Bộ Giáo dục chấn chỉnh việc trang bị sách, tài liệu tham khảo]

Đối với tài liệu tham khảo, thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/BGDĐT ngày 07/7/2014 Quy định về việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Điều lệ trường học. Yêu cầu các cơ sở tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc; các cơ sơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh, phụ huynh biết lựa chọn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu sở tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các sở giáo dục và đào tạo phải báo cáo về Bộ kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 20/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục