Theo Hội đồng thi tỉnh Cà Mau, qua tường trình của hai cán bộ coi thi, trong quá trình coi thi, các cán bộ đã thực hiện đúng quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 22 Quy chế thi: “...trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến khi hết giờ thi; cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai tại phòng thi các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định."

Có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc này. Có người cho rằng ở một kỳ thi quan trọng như vậy mà thí sinh nằm ngủ được thì đó là lỗi của thí sinh và cũng là bài học lớn dành cho học sinh này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phía sau lỗi sai của thí sinh, một phần do giám thị coi thi. Mặc dù trưởng điểm thi cho biết giám thị coi thi làm đúng quy định, thế nhưng để một thí sinh ngủ gục đến gần hết thời gian làm bài thi thì giám thị cũng bị cho là "cứng nhắc," có phần vô cảm./.

(Vietnam+)