Thong nhat ke hoach giam sat, phan bien giua MTTQ va cac to chuc hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Nguồn: mattran.org.vn)

Chiều 10/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị thống nhất kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội.

Trình bày Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, việc triển khai chương trình giám sát nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đây cũng là cơ hội nâng cao nhận thức, tính chất và tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội trong toàn hệ thống Mặt trận nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

[MTTQ Việt Nam tri ân đồng bào các tôn giáo chung tay chống dịch]

Xuất phát từ những yêu cầu đó, nội dung Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải bảo đảm các nguyên tắc, quy định của pháp luật, thống nhất trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, các cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng dự thảo các văn bản được phản biện xã hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội cần có sự đổi mới theo hướng hiệu quả, thực chất và chủ động. Nội dung giám sát, phản biện xã hội bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, với hình thức phù hợp, đáp ứng tình hình thực tế, tập trung nguồn lực thực hiện một cách đồng bộ, dứt điểm và có kết quả cụ thể. 

Thong nhat ke hoach giam sat, phan bien giua MTTQ va cac to chuc hinh anh 2Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: mattran.org.vn)

Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì các hoạt động giám sát về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); việc đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia hoạt động giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành"; "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021"; "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021"; "Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021."

Cũng theo kế hoạch, trong năm 2022, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tham gia vào một số hoạt động giám sát.

Trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội có thể bổ sung mới nội dung thực hiện giám sát khi phát sinh vụ việc, vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản có liên quan…

Cùng với công tác giám sát, trong hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi); dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo...

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các bộ, ngành, tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện kế hoạch; huy động các chuyên gia, nhà khoa học tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương; định kỳ xây dựng báo cáo kết quả giám sát và phản biện xã hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì các hoạt động giám sát và phản biện xã hội chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội trước ngày 15/1/2022.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng và ban hành Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 theo các nội dung giám sát của kế hoạch, chủ động lựa chọn thêm những nội dung giám sát, phản biện xã hội phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)