Thong nhat sap nhap thi xa Cua Lo va 6 xa huyen Nghi Loc vao TP Vinh hinh anh 1Một tuyến đường ở thành phố Vinh. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất lựa chọn phương án thành phố Vinh mở rộng sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc (gồm xã: Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Khánh Hợp).

Riêng thị xã Cửa Lò, hiện nay có diện tích tự nhiên 29,12km2, dân số 57.445 người với 7 phường.

Trước đó, ngày 26/7/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7; trong đó thống nhất thông qua dự thảo phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh do Sở Nội vụ chuẩn bị; giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Sau đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trình 3 phương án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá phương án thành phố Vinh mở rộng sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc là phương án phù hợp nhất với quy hoạch chung của thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt; có thể tiến hành thực hiện được ngay các bước xây dựng hồ sơ đề án.

[Phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng]

Mặt khác, đây cũng là phương án có số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ảnh hưởng ít nhất; số lượng cán bộ, công chức dôi dư phải bố trí, sắp xếp ít nhất; giảm được tối đa chi phí đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi khác.

Việc mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh nhằm cụ thể hóa Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; công văn số 4396/BNV-CQĐP ngày 9/9/2021 của Bộ Nội vụ về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh.

Hiện nay, sau khi đã thống nhất lựa chọn được phương án trên, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các bước và nội dung khác theo đúng quy định trong việc mở rộng, sáp nhập địa giới hành chính.

Dự kiến trong tháng 4/2023, tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thiện đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh trình Chính phủ.

Trong tháng 5/2023, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)