Ngày 22/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1706/QĐ-TTg, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Trung tâm Nghe nhìn, Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Cùng ngày, tại các Quyết định số 1708/QĐ-TTg và 1707/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Quang Bửu, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Bích Thủy, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và chiến lược phát triển, Tổng công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)