Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân Bộ Công an.
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các vị lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các vị lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các vị lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các vị lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các vị lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 6Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các vị lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 7Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 8Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 9Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ kích hoạt khai trương hệ thống. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 10Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ kích hoạt khai trương hệ thống. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 11Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ kích hoạt khai trương hệ thống. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 12Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ kích hoạt khai trương hệ thống. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 13Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng bản đồ số của Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 14Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng bản đồ số của Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 15Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 16Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chứng kiến Lễ ký cam kết điện tử giữa lãnh đạo Bộ Công an với lãnh đạo của một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 17Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục