Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Chiều 20/6/2024, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin xem trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam-Nga. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin xem trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam-Nga. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga7.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga8.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga9.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga10.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga11.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga12.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga13.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga14.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga15.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga16.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2006ThutuongTongthongVietnamNga17.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục