Thu tuong phe chuan nhan su UBND hai tinh Quang Binh, Hoa Binh hinh anh 1Ông Trần Thắng phát biểu tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII. (Ảnh: TTXVN phát)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự Ủy ban Nhân dân của tỉnh Quảng Bình, Hòa Bình.

Cụ thể, tại Quyết định 1952/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Thắng, sinh năm 1966, có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sỹ kinh tế-chính trị; cao cấp lý luận chính trị, từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trước khi được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

[Quảng Bình bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân]

Tại Quyết định 1951/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Công Thuật, để nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 1953/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Dũng, để nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 1955/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Đức Hinh, để nhận nhiệm vụ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)