Quang cảnh buổi Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

ttxvn-hoi nghi tw1.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw3.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw4.jpg
Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw10.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw8.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw9.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw6.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw7.jpg
Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw5.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-hoi nghi tw12.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục