Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York

Trong chương trình hoạt động tại Hoa Kỳ, sáng 21/9/2023 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch Sàn Chứng khoán New York (NYSE) và làm việc với lãnh đạo NYSE.
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch Sàn Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch Sàn Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch Sàn Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 6Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch Sàn Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 7Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 8Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 9Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng rung chuông khai mạc phiên GD Sàn Chứng khoán New York ảnh 10Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu bút khi đến thăm Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục