Thủ tướng tiếp đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys của Ấn Độ

Chiều 20/5/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Narayana Murthy - đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys (Ấn Độ).

ttxvn_thu_tuong_tiep_dong_sang_lap hang_phan_mem infosys_cua_an_do_1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Narayana Murthy - đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys (Ấn Độ). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu_tuong_tiep_dong_sang_lap hang_phan_mem infosys_cua_an_do_2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Narayana Murthy - đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys (Ấn Độ). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu_tuong_tiep_dong_sang_lap hang_phan_mem infosys_cua_an_do_3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Narayana Murthy - đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys (Ấn Độ). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu_tuong_tiep_dong_sang_lap hang_phan_mem infosys_cua_an_do_4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp ông Narayana Murthy - đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys (Ấn Độ). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu_tuong_tiep_dong_sang_lap hang_phan_mem infosys_cua_an_do_5.jpg
Ông Narayana Murthy - đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys (Ấn Độ) phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu_tuong_tiep_dong_sang_lap hang_phan_mem infosys_cua_an_do_6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Narayana Murthy - đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys cùng các thành viên hai đoàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục