Hàng triệu tài liệu khoa học sẽ được tìm thấy ở Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cho phép khai thác đầy đủ các công bố khoa học trong nước và quốc tế của các tác giả Việt Nam, đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu được thực hiện bằng ngân sách Nhà nước và tiếp cận hàng triệu kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới thông qua các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế.

Thông tin trên được lãnh đạo Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đưa ra tại lễ khai trương điểm truy cập này vào ngày 17/5.

Được đặt tại 24 Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), điểm truy cập này sẽ giúp tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước, đưa các kết quả nghiên cứu tới công chúng.

Nội dung chính của nguồn tin khoa học và công nghệ quốc gia là 7.700 tên tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chủ yếu là tạp chí quốc tế có hệ số ảnh hưởng cao; 380.000 đầu sách khoa học, hơn 17.000 sách chuyên khảo gồm nhiều loại hình từ bách khoa toàn thư, cẩm nang, sổ tay tra cứu…; 23.000 báo cáo kết quả nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, tỉnh.

Về tài liệu điện tử, người tới điểm truy cập có thể tiếp cận toàn văn 220.000 bài báo khoa học của Việt Nam; đọc nội dung chính của 22.000 nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; toàn văn 40 triệu tài liệu công bố quốc tế từ các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ nổi tiếng thế giới…


(Biểu đồ một số nội dung chính của nguồn tin khoa học và công nghệ quốc gia)

Đại diện Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cũng cho biết sẽ thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn khai thác nguồn thông tin này, góp phần tác động tích cực tới hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế-xã hội.

[Bộ trưởng KH-CN: Sẽ công khai kết quả các Đề tài nghiên cứu]

Bên cạnh việc khai trương điểm truy cập, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cũng khai mạc triển lãm Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 (gồm 16 công trình, cụm công trình). Đây là các công trình có ý nghĩa thiết thực và tầm ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài đối với kinh tế của đất nước./.