Tiep tuc cac bien phap phong, chong dich COVID-19 trong tinh hinh moi hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trong Chỉ thị, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp sau.

(TTXVN/Vietnam+)