Tỉnh Cao Bằng hoàn thành đại hội đại biểu cấp trên cơ sở

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại các đại hội cấp trên cơ sở ở Cao Bằng được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình và lựa chọn được những nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực.
Tỉnh Cao Bằng hoàn thành đại hội đại biểu cấp trên cơ sở ảnh 1(Nguồn: caobang.gov.vn)

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng, đến 14/8, 15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (gồm 14 đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở) đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị đến tổ chức đại hội.

Ông Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng, cho biết các đại hội cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về chuẩn bị và tổ chức nội dung đại hội đảng bộ các cấp và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; coi trọng việc thẩm định, phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự trình đại hội.

Báo cáo chính trị của các đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và những hạn chế, tồn tại, kinh nghiệm rút ra, đồng thời dự báo tình hình để đề ra chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Chương trình hành động và các giải pháp đột phá đưa ra đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế của các đảng bộ, phát triển nhanh và bền vững.

[Đại hội Đảng cấp cơ sở: Chắc từng khâu, chuẩn từng bước]

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại các đại hội cấp trên cơ sở được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình và lựa chọn được những nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân sự được giới thiệu ứng cử để đại hội bầu ban chấp hành là những người nằm trong quy hoạch và đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt. Nhân sự ban chấp hành đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi.

Các đảng bộ đã quan tâm tạo nguồn những cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số có triển vọng về năng lực lãnh đạo, quản lý tham gia cấp ủy; nhân sự đảm bảo đổi mới 1/3 tổng số nhân sự ứng cử cấp ủy viên.

Đối với đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn Đảng bộ huyện Hòa An (Cao Bằng) thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Qua đại hội, Đảng bộ huyện Hòa An đã thể hiện là một cấp ủy có sự đoàn kết, thống nhất cao; nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa An, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tín nhiệm với số phiếu tuyệt đối 100%.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng cũng nhìn nhận thẳng thắn một số hạn chế của đại hội cấp trên cơ sở như báo cáo chính trị đại hội của một số đảng bộ còn dài dòng, một số nội dung cần phải nhận định đánh giá khái quát hơn; một số tham luận tại các đại hội còn nặng theo khuôn mẫu, ít có những tham luận có những lập luận, phân tích sâu sắc và có chất lượng. Bên cạnh đó, tại một số đại hội công tác chuẩn bị phương tiện, kỹ thuật để phục vụ công tác in phiếu bầu chưa chủ động và kịp thời..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục