Sau hơn hai tháng triển khai đại hội Đảng các cấp, đến ngày 21/8, tất cả Đảng bộ cấp cơ sở và Đảng bộ 14 huyện, thành phố cùng 5 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2005.

Phó giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về công tác chuẩn bị về văn kiện và nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

Về văn kiện, các tổ chức Đảng, cấp cơ sở và trên cơ sở đã chuẩn bị nghiêm túc, lấy được ý kiến tham gia của các tổ chức đảng, đại diện các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức và các vị lão thành cách mạng, nên đã quy tụ trí tuệ và nguyện vọng của nhân dân trong các văn kiện.

Về nhân sự, tỉnh thực hiện theo đúng quy trình do Trung ương hướng dẫn. Do đó, việc chuẩn bị nhân sự đã tạo ra được đội ngũ cán bộ có tuổi đời trẻ hơn, chất lượng cao hơn, dân chủ và chặt chẽ.

Về công tác nhân sự ở cấp cơ sở, Quảng Ngãi đã thay thế hơn 400 cán bộ chủ chốt ở cấp xã, phường, thị trấn. Có thể nói đây là bước đổi mới quan trọng và có những đảng bộ độ tuổi so với nhiệm kỳ trước trẻ hơn 10 tuổi. Nhân sự chủ chốt ở cấp huyện tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm hơn 98%. Có thể nói đây là nhiệm kỳ có chất lượng cán bộ vượt trội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định rằng tình trạng gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo các cán bộ cấp cơ sở và trên cơ sở trước đại hội rất ít và các đảng bộ đã giải quyết đúng quy định và kịp thời nên tạo ra sự đồng thuận cao trong đại hội.

Ban chấp hành đảng bộ các cấp mới được bầu đều có chất lượng, uy tín cao, có sự đồng thuận, tạo sự tin tưởng trong đảng bộ và nhân dân ở mỗi địa phương.

Sự thành công của đại hội còn có sự tham gia rất hiệu quả của cơ quan báo chí. Các đảng bộ mỗi địa phương đều quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền cho đại hội, nêu lên được những thành tựu của nhiệm kỳ, những mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ đến, từ đó thu hút được sự quan tâm của nhân dân, tạo sự đồng thuận, phấn khởi và khí thế ở từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng thông qua đại hội Đảng bộ các cấp, vẫn còn một vài đảng bộ thực hiện chưa tốt. Việc dành thời gian để thảo luận trong đại hội còn hạn chế, nặng về bầu cử, có một số nơi cơ cấu chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, tỷ lệ ủy viên ban chấp hành trẻ tuổi và cán bộ nữ còn thấp hơn so với yêu cầu. Riêng chỉ tiêu về cán bộ người dân tộc, nhiều đảng bộ đạt và vượt so với yêu cầu.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp một số cán bộ trong thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ trước không trúng cử vào ban chấp hành mới.

Về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đến nay Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã hoàn tất văn kiện đại hội, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy đang tập hợp các ý kiến góp ý từ đại hội các huyện và ý kiến các tầng lớp nhân dân, để tiếp tục tu chỉnh, đến khoảng nửa cuối tháng 9 sắp tới sẽ có cuộc họp của Tỉnh ủy lần cuối cùng để thông qua văn kiện.

Công tác tuyên truyền cho đại hội và các thành tựu của nhiệm kỳ cũng đã triển khai và có kết quả, tạo sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân tiến tới đại hội lần thứ XVIII của tỉnh vào cuối tháng 9 sắp tới.

Về định hướng của nhiệm kỳ 2010-2015 của tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Hòa Bình cho biết mục tiêu quan trọng là phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, nhiệm kỳ 2010- 2015 tỉnh Quảng Ngãi xác định có 3 nhiệm vụ đột phá bao gồm phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng và phát triển đô thị./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)