Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn sắp xếp và thoái vốn tại nhiều công ty

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty mẹ) dự kiến Nhà nước giữ 66% vốn điều lệ sau khi sắp xếp, thoái vốn .

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Satra) vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019.

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty mẹ) dự kiến Nhà nước giữ 66% vốn điều lệ sau khi sắp xếp, thoái vốn theo phương án cơ cấu lại trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về phương án này, Tổng công ty đang trình duyệt khi có quyết định phê duyệt, Tổng công ty sẽ tiến hành cổ phần hóa công ty mẹ theo chủ trương.

Hiện các công ty mẹ không nắm giữ 100% vốn điều lệ của công ty con nào, còn với các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối thì các phương án cổ phần hóa được dự kiến gồm thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 17 công ty, tiêu biểu như Công ty cổ phần Cao su Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Dầu khí sài Gòn; Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam; Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Phương Trang; Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Sài Gòn; Công ty cổ phần Bách hóa điện máy Sài Gòn.

[Giải quyết vướng mắc về đất đai để đẩy nhanh cổ phần hóa]

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng thoái vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Công Thương.

Ngoài ra, một số công ty con Nhà nước dự kiến nắm giữ tỷ lệ cao trên 50% vốn điều lệ như Công ty cổ phần Việt Nam kỷ nghệ súc sản (Vissan) tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn là 67,76%; Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Ngọc Đồng (90%); Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nhà nước nắm giữ 55,68%); Công ty cổ phần Thương mại-Dịch vụ quận 3 (51%). Riêng Công ty cổ phần Bình Điền tỷ lệ nhà nước nắm giữ cổ phần dự kiến sau cổ phần hóa là 29%.

Đại diện Satra cho biết, về cổ phần hóa công ty mẹ, hiện nay Satra đang trình thẩm định để xin phê duyệt phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018-2020 và sẽ thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính trong năm 2019 Tổng công ty không thực hiện thoái vốn do đang chờ phê duyệt phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018-2020. Do vậy, Tổng Công ty sẽ thực hiện thoái vốn theo chủ trương được phê duyệt.

Với tiến độ như trên, theo Tổng công ty Thương mại Sài Gòn-trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tiến độ thoái vốn của Tổng công ty và cổ phần hóa Công ty mẹ còn chậm do Tổng công ty đang chờ chủ sở hữu thông qua phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018-2020.

Trong năm 2020, Tổng công ty đã xây dựng phương án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2018-2020; trong đó, có cổ phần hóa công ty mẹ, sắp xếp, cơ cấu lại danh mục công ty con, công ty có vốn góp của tổng công ty để trình Ủy ban Nhân dân thành phố và chờ chủ trương phê duyệt để rốt ráo thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục