Tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân

Theo Chủ tịch Quốc hội, lực lượng Công an đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái,” phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng tuyến đầu trên mặt trận chống dịch.
Tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 6/5, Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ,” Quy định lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân, sơ kết một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 (Kết luận số 01) của Bộ Chính trị và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đã diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự.

Hội nghị do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức; được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân

Sau khi nghe báo cáo, các tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng các nội dung tại hội nghị rất thiết thực, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau và đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đã ban hành rất nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

[Đóng góp quan trọng của lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân]

Công an các đơn vị, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện gắn với triển khai thực hiện các phong trào, Cuộc vận động, Quy định tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với Công an nhân dân vào chương trình công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị và địa phương.  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Nổi bật là đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế-xã hội, công tác đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó là đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phản động; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn chiến lược; thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai quyết liệt các biện pháp với chất lượng điều tra, khám phá tội phạm được nâng lên, kiềm chế được sự gia tăng của nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội.

Tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân ảnh 2Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lực lượng Công an đã khởi tố, điều tra các vụ án lớn, được dư luận đồng tình ủng hộ, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác này. Điển hình là việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục, đất đai, cổ phần hóa, tài nguyên khoáng sản, xăng dầu... trong thời gian qua.

Qua đấu tranh với các vụ án kinh tế và tham nhũng, đã thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng; kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong các chính sách và pháp luật.

Lực lượng Công an đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Quân đội nhân dân xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện quan trọng nhất của đất nước, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là đã triển khai thực hiện, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản hoàn thành hai dự án có ý nghĩa chiến lược là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Đây là một thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân, được Quốc hội, Chính phủ và nhân dân ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao.

Lực lượng Công an đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái,” phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Công an nhân dân luôn gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là trong việc thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng đối với công tác Công an; sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm yêu cầu “Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Huyện toàn diện, Xã bám cơ sở”; đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hoàn thành việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên phạm vi toàn quốc đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, tạo “Tấm lá chắn” bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

“Có thể nói, việc học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần thương dân tha thiết, tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng đã trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân.

Bởi vậy, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người' trong phòng, chống dịch COVID-19, bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, bảo vệ an ninh, trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, tham gia vận chuyển hàng hóa; chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi, tặng quà cho người dân gặp khó khăn, nhân dân vùng lũ, người lang thang cơ nhỡ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa…

Những hình ảnh đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và hình ảnh người Công an 'thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình',” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, những con số biết nói thông qua việc lấy ý kiến của nhân dân về lực lượng Công an nhân dân là thước đo rõ nét, chính xác nhất về kết quả đạt được. Bộ Công an đã có Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 quy định 7 biện pháp định kỳ và thường xuyên tổ chức lấy ý kiến góp ý.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng khi Bộ Công an tập hợp được hơn 80.000 ý kiến góp ý của nhân dân, trong đó 80% ý kiến ghi nhận, đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân...

Trong hơn 50.000 bản góp ý tại các hòm thư, có 90% các ý kiến khen ngợi, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ; trong hơn 50.000 phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân dân thì có 95% phiếu ghi nhận hài lòng...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động, Quy định tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với Công an nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong thời gian tới, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ Công an. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng.

Cùng với đó, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là những người đứng đầu; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Nhắc lại câu nói:“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là chất lượng đội ngũ đảng viên trong Công an nhân dân, đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân.

Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân thấy được trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng,” “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân,” Công an nhân dân là “công bộc của dân,” là “người bạn của nhân dân”; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Mỗi cán bộ, chiến sỹ là tuyên truyền viên, giúp nhân dân hiểu và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi,” “tự sửa,” “tự nhận diện,” phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm.

Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an phát huy bốn bài học kinh nghiệm lớn về thực hiện Cuộc vận động và Quy định lấy ý kiến nhân dân đã được nêu trong Báo cáo; tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân, đây là kênh thông tin rất quan trọng, giúp cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng ngừa cán bộ, chiến sỹ vi phạm, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng ta đang quyết tâm thực hiện.

Người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên về cơ sở, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng, giúp đỡ lực lượng Công an trong thực thi nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xứng danh là “thanh bảo kiếm của Đảng,” “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, trong đó cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ đã dạy Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi thức truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho cố Thứ trưởng Trần Xuân Viên (Viễn Chi) và trao tặng Huân chương cho một số cá nhân thuộc Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen và một số danh hiệu thi đua; trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2022 tặng một số cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục