Tổng kết Nghị quyết 29 cần đánh giá được những đổi mới về giáo dục và đào tạo

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu dự thảo Đề án phải khẳng định được những thành tựu của lĩnh vực giáo dục và đào tạo có đóng góp không nhỏ vào mọi mặt của đời sống.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TW phải gắn chặt với các nghị quyết, văn bản liên quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt là đánh giá cho được những đổi mới về giáo dục và đào tạo gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Chiều 29/11, phát biểu tại Hội nghị Báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,” Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao dự thảo báo cáo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, phản ánh toàn diện kết quả đạt được trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu dự thảo Đề án phải khẳng định được những thành tựu của lĩnh vực giáo dục và đào tạo có đóng góp không nhỏ vào mọi mặt của đời sống, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ cho đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại..., đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Về phương hướng trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cần nâng tầm dự báo sâu hơn về những biến động của tình hình thế giới, đặc biệt là những chuyển biến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... từ đó đặt ra những vấn đề, mục tiêu mới sát với thực tiễn hiện nay.

Để Nghị quyết 29-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, phản ánh sâu rộng về những kết quả đạt được, qua đó tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, sự đồng thuận trong nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ban, ngành và địa phương hoàn thiện dự thảo Đề án, trình các cấp có thẩm quyền theo kế hoạch đã đề ra.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, ngay sau khi được Bộ Chính trị phân công, Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các công việc để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và đến nay đã có dự thảo bước đầu.

Khẳng định việc tổng kết chỉ có thể làm thật tốt nếu có sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng mong muốn được lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận để Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đạo tạo có các bước hoàn thiện dự thảo Đề án tiếp theo.

ttxvn_truong_ban_tuyen_giao_trung_uong_giao_duc_va_dao_tao_2.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Báo cáo tình hình triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết, Bộ đã phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo; ban hành và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo để thống nhất phân công và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để nắm bắt tình hình thực tiễn tại các địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát trực tiếp tại 8 địa phương (An Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai, Điện Biên); 5 cơ sở giáo dục đại học (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Đà Lạt) và một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; tổ chức các hội thảo chuyên đề về: giáo dục mầm non; giáo dục đại học; khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Đến nay, 63 tỉnh ủy, thành ủy và 18 bộ, ngành, cơ quan hữu quan đã gửi báo cáo tổng kết Nghị quyết 29-NQ/TW về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các địa phương, bộ, ban, ngành, cơ quan và thực tế triển khai trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trình Bộ Chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục