Chủ đề

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 năm 2021

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và các hội nghị cấp cao với các đối tác; Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN cho Campuchia diễn ra từ 26-28/10/2021. Trong chuỗi Hội nghị Cấp cao lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự 14/17 hoạt động chính gồm các Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39; các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Nga, ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 16.