Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Đêm 11/7/1995 (ngày 12/7/1995 giờ Việt Nam), Tổng thống William J. Clinton công bố “bình thường hóa quan hệ” với Việt Nam. Ngày 6/8/1995: Mở Đại sứ quán ở hai nước 1997: Trao đổi Đại sứ, mở Tổng Lãnh sự quán ở hai nước Tháng 7/2000: Ký kết Hiệp định Thương mại song phương Tháng 11/2000: Bin Clinton -Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam từ khi chiến tranh kết thúc. Tháng 11/2005: Thủ tướng Phan Văn Khải là Lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ sau 30 kết thúc chiến tranh (1975-2005 và 10 năm bình thường hóa quan hệ (1995-2005). Tháng 12/2006: Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam. Tháng 10/2008: Đối thoại Chính trị An ninh Quốc phòng đầu tiên Việt Nam-Hoa Kỳ Tháng 7/2013: Thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện