Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Indonesia

Tháng 4/1955: Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Indonesia dự Hội nghị Bandung Tháng 12/1955: Indonesia là nước đầu tiên ở khu vực ĐNA mà Việt Nam thiết lập Quan hệ Ngoại giao. Năm 2003: Ký Hiệp định Quan hệ Đối tác Toàn diện Ngày 27/6/2013: Hai bên nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam là Đối tác Chiến lược duy nhất của Indonesia ở ĐNA.