Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-New Zealand

Tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ, nước CHXHCN Việt Nam và Thủ tướng New Zealand đã cùng tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác Chiến lược, đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước,