Chủ đề

Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an

Từ tháng 1/2020, Việt Nam sẽ chính thức là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 sau khi trúng cử với số phiếu gần như tuyệt đối 192/193 hồi tháng 6/2019. Ngay trong tháng 1, Việt Nam sẽ đảm trách vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.